🇯🇵Uchuujin no Kakushigoto

🇬🇧Chapter 3: Teru Shirasaka